Wydziały

 

Wydziały Sądu Rejonowego w Kwidzynie

I Wydział  Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Halina Maliszewska

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Kierownik sekretariatu: Magdalena Olszewska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel.(55) 262-45-50 wew. 550 fax. 262-45-51 Adres e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl 

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału: SSR Wojciech Zelmański

p.o. Kierownik sekretariatu: Joanna Mieczkowska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel.(55) 262-45-60 wew. 560 fax.262-45-78  Adres e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału: SSR Urszula Bakierska

p.o. Kierownik sekretariatu:Adriana Puczkowska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel. (55) 262-46-20 fax. (55) 262-46-41 Adres e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych

82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30 A  tel. (55) 262-46-10, fax. (55) 262-46-40

Przewodniczący Wydziału: referendarz sądowy Elżbieta Stępień

Kierownik sekretariatu: Monika Kozłowska

tel. (55) 262-46-10 fax. (55) 262-46-40 Adres e-mail: kwkwidzyn@kwidzyn.sr.gov.pl

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

VIII  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie

Przewodniczący Wydziału: referendarz sądowy Robert Jewgiejuk

Przedmiot działania: prowadzi wpisy do Ksiąg Wieczystych i rozpoznaje sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Kierownik sekretariatu: Karolina Jarmołowska

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 17 tel.(55) 277-33-41, 277-90-77, 277-90-79 wew. 20 fax: wew. 20 Adres email: kwsztum@kwidzyn.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 11:23