Telefony

 

Wykaz Telefonów

Sekretariat Prezesa tel. (55) 262-45-43 fax. 262-45-44

I Wydział Cywilny

tel.(55) 262-45-50 wew. 550 fax. 262-45-51

II Wydział Karny

tel.(55) 262-45-60 wew. 560 fax. 262-45-60

III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 30A

tel. (55) 262-46-20  fax. (55) 262-46-41

V Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (55) 262-46-10  fax.(55) 262-46-40

Wydział VIII Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy z siedzibą w Sztumie

tel. (55) 277-33-41 wew. 20 fax. (55) 277-33-41

Oddział Administracyjny, Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn

tel. (55) 262-45-43 wew. 543 fax (55) 262-45-44

Główny Księgowy, Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn

tel.(55) 262-45-80 wew.580 fax. 261-39-72

Zespół Kuratorów dla Dorosłych Kierownik: Anna Gadomska

tel. (55) 262-45-85, wew. 585

Zespół Kuratorów Rodzinnych Kierownik: Marzena Kuniec

tel./fax (55) 262-46-30

Dyrektor Sądu

tel. (55) 262-45-40 wew. 540

fax. (55) 279-22-17

 Opublikowano przez o 11:29