Punkt Obsługi Interesantów

 

Punkt Obsługi Interesantów

Dane kontaktowe:

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Plac Plebiscytowy 1

82 – 500 Kwidzyn

tel. 55 262-45-49

poi@kwidzyn.sr.gov.pl

Lokalizacja 

Parter budynku sądu, pokój nr 124, przy wejściu.

Godziny pracy:

    poniedziałek  7:30–18:00
wtorek – piątek  7:30 – 15:30

 

Do zadań Punktu Obsługi Interesantów Sądu należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Kwidzynie oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji bez konieczności udawania się do sekretariatów.

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

Do zakresu zadań POI  należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w POI nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;
 Opublikowano przez o 11:37