Informacje

 

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn Centrala: tel.(55) 262-45-49

Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Sąd urzęduje :

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00

od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kwidzynie:

miasta: Kwidzyn, Dzierzgoń, Prabuty, Sztum oraz gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.

Struktura organizacyjna

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze e-Sąd – http://www.e-sad.gov.pl

Wydział I Cywilny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-50 wew. 550 fax. (55) 262-45-51
Adres e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl

Wydział II Karny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-60 wew. 560 fax. (55) 262-45-60
Adres e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich – Ul. Kościuszki 30A
tel. (55) 262-46-20  fax. (55) 262-46-41
Adres e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych – Ul. Kościuszki 30A, 82-500 Kwidzyn
tel/fax. (55) 262-46-10   fax (55) 262-46-40
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  ekw.ms.gov.pl 

Wydział VIII Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy z siedzibą w Sztumie
ul. Mickiewicza 17, 82-400 Sztum
tel/fax. (55) 277-33-41, 277-90-77, 277-90-79 wew. 20

Oddział Administracyjny – Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-43 wew. 543 fax. (55) 262-45-44
Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Główny Księgowy – Pl. Plebiscytowy, 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-80 wew. 546 fax. (55) 261-39-72

 Opublikowano przez o 11:06