Paź 152020
 
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
 8. Odpowiedź na pytania
 9. Odpowiedź na pytania 5-7
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opublikowano przez o 10:49
Sty 232020
 

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 2 – formularz oferty
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Art. 25a ust. 1
6. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
7. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
8. Załącznik A- wzór umowy
9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
12. Protokół z otwarcia ofert
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14. Informacja o udzieleniu zamówienia

 Opublikowano przez o 14:04
Paź 152019
 
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami
 8. Odpowiedź na pytania
 9. Protokół z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Opublikowano przez o 12:29
Sty 312019
 
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie
 6. Załącznik nr 4 – wykaz usług
 7. Załącznik nr 5 – wykaz osób
 8. Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 9. Załącznik nr 7 – wzór umowy
 10. Załącznik nr 8 – wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych
 11. Odpowiedź na pytanie
 12. Odpowiedź na pytanie 1
 13. Protokół z otwarcia ofert
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Opublikowano przez o 11:05
Wrz 052018
 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niezaleganiu podatków i opłat lokalnych
 10. Zadanie 1 PROJEKT KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A STROPODACH
 11. Zadanie 1 PROJEKT KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A
 12. Zadanie 1 PRZEDMIAR KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A STROPODACH MAGAZYN
 13. Zadanie 1 PRZEDMIAR KWIDZYN KOŚCIUSZKI
 14. Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  KWIDZYN KOŚCIUSZKI
 15. Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót KWIDZYN KOŚCIUSZKI STROPODACH
 16. Zadanie 2 Projekt budowlany Sztum
 17. Zadanie 2 Przedmiar – przebudowa pomieszczeń kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji  gazowej w budynku  Sądu Rejonowego w Sztumie
 18. Zadanie 2 Przedmiar-usunięcie plam z farby olejnej oraz usunięcie graffiti z ceglanej elewacji budynku  Sądu w Sztumie
 19. Zadanie 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SZTUM
 20. Decyzja Starosty Sztumskiego
 21. Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 22. Odpowiedź na pytanie
 23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 24. Protokół z otwarcia ofert
 25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Opublikowano przez o 15:17
Sie 132018
 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie
 6. Załącznik nr 4 Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5  Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6 Oświadczanie
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie
 10. Projekt budowlany
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 12. Przedmiar przebudowa pomieszczeń kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej
 13. Przedmiar usunięcie plam z farby olejnej oraz usunięcie graffiti
 14. Decyzja Starosty Sztumskiego
 15. Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 16. Protokół z otwarcia ofert
 17. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie robót budowlanych w budynku SR w Sztumie
 Opublikowano przez o 15:21
Sty 192018
 

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Kwidzynie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 oświadczenie
 5. Załącznik nr 3 wzór umowy
 6. Załącznik nr 4 wykaz usług
 7. Załącznik nr 5 wykaz osób
 8. Załącznik nr 6 oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Odpowiedź na zapytanie nr 
 10. Protokół z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 Opublikowano przez o 15:15