Maj 152020
 

ZARZĄDZENIE Adm. Nr 011-31/20 z dnia 14 maja 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie w sprawie ograniczenia do spraw pilnych urzędowania Sądu Rejonowego w Kwidzynie
w okresie od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia

 Opublikowano przez o 12:51
Mar 272020
 

ZARZĄDZENIE NR 011- 22 /20 – Adm.
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2020 r.
w przedmiocie zmiany zarządzenia z dnia 12 marca 2020 r. Adm. 011-1^20 w sprawie ograniczeń urzędowania Sądu Rejonowego w Kwidzynie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SRS-CoV-2 (koronawirusa) i zagrożeniem epidemiologicznym

 Opublikowano przez o 11:09
Mar 272020
 

ZARZĄDZENIE NR 011-21 /20 – Adm.
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2020 r.
w przedmiocie zmiany zarządzenia Adm. 011-15/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie działań organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kwidzynie w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań wyłącznie do zadań niezbędnych

 Opublikowano przez o 11:07
Mar 202020
 

ZARZĄDZENIE Nr 011-18/20
z dnia 20 marca 2020 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie
w sprawie ograniczenia do spraw pilnych urzędowania
Sądu Rejonowego w Kwidzynie
w okresie od dnia 30 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
z możliwością przedłużenia

 Opublikowano przez o 14:45