Lis 272020
 

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

umożliwia osobom niesłyszącym i niedosłyszącym  korzystanie z pomocy w formie bezpłatnego systemu  on – line Tłumacza Migowego.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać  poprzez
zgłoszenie się  do:

Biura  Obsługi Interesantów,

pokój 101 (parter)

od poniedziałku – do  piątku  w godzinach 7:30- 15:30

tel. (55) 262 45 49
mail: 
boi@kwidzyn.sr.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 Opublikowano przez o 14:49
Lut 192016
 

niepelnosprawni Szanowni Państwo

W celu likwidacji barier architektonicznych budynek głównej siedziby  Sądu Rejonowego w Kwidzynie został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym w jego obrębie.

Budynek Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1

Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do siedziby głównej Sądu Rejonowego w Kwidzynie wejściem znajdującym się  na lewo od wejścia głównego przy Placu Plebiscytowym 1, do którego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku znajdują się windy  umożliwiające dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze.  Ponadto wyznaczeni pracownicy w dniu wizyty  udzielą osobie niepełnosprawnej niezbędnej pomocy, również podczas korzystania z windy.

Przed budynkiem sądu znajdują się dwa miejsca  parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe budynki Sądu Rejonowego w Kwidzynie posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.
W związku z powyższym, planując przybycie do Sądu uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy ul Kościuszki 30A

Budynek jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się biuro podawcze, Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz zespół kuratorów rodzinnych. W przypadku konieczności skorzystania z komórek organizacyjnych znajdujących się na I piętrze ( III Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy zespołu), należy zgłosić taką potrzebę za pośrednictwem biura podawczego pod nr tel. 55 262 46 00.

Budynek Sądu Rejonowego w Kwidzynie znajdujący się w Sztumie przy ul. Mickiewicza 17

W budynku ze względu na brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  pod numerem tel. 55 277 33 41 w.20. Na parterze budynku znajduje się VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych. W przypadku skorzystania z pomocy kuratorów zawodowych rodzinnych i dla dorosłych konieczne jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pracownicy VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz kuratorzy  zespołu kuratorów rodzinnych  i dla dorosłych  w sytuacjach tego wymagających będą służyli niezbędną pomocą.

 Opublikowano przez o 12:32