Lut 202020
 

         „Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 31.01.2020r.  w sprawie IIK 1078/19  Jakub Kozłowski s. Jerzego i Elżbiety, ur. 06.10.1982 r. w Kwidzynie  został skazany  z art. 178a§4 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności  oraz 1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24  godzin w stosunku miesięcznym, na podst. art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , na podst. art. 43a§1 kk orzeczono wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej za to, że w dniu 29 maja 2019 roku w miejscowości Kwidzyn, przy ul. Południowej prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki Toyota o nr rej. GKW A707,będąc w stanie nietrzeźwości przy zawartości I badanie 0,62 mg/l, II badanie 0,63 mg/l, III badanie 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie sygn. akt II K 1090/15 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości naruszając dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych rzeczony wobec wyżej wymienionego wyrokiem, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa to jest w ciągu pięciu lat popełnił przestępstwo umyślne, podobne za które został skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 10.05.2017 r. sygn.. akt II K 30/17, na karę   4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 28.03.2009 roku do 30.03.2009 roku i od dnia 12.10.2011 roku do 15.07.2014 r. oraz od 29.03.2017 roku do 20.12.2018 r”.

 Opublikowano przez o 13:29