Lis 072019
 

Zarządzenie Nr. Adm. 011-55/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu
od publikacji w Portalu Informacyjnym

 Opublikowano przez o 13:10
Wrz 142017
 

AKTUALIZACJA (2017-09-15): Informacja dotycząca sposobu składania zgłoszeń wierzytelności w sprawie VI GUp 146/17 dostępna jest w Obwieszczeniu w dziale ‚Ogłoszenia Sądowe’ na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (bezpośrednio do pobrania pod tym linkiem), a także u dołu niniejszej strony.

Załącznik: Informacja o o sposobie zgłaszania wierzytelności

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r. Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

 Opublikowano przez o 09:17
Gru 272016
 

INFORMACJA

z dniem  01 stycznia 2017 r.

w SĄDZIE   REJONOWYM  W KWIDZYNIE

zostanie wdrożony elektroniczny sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych za pośrednictwem

systemu E-PŁATNOŚCI

zgodnie z przepisami  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania  opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i po. 948)

(na podstawie zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie z 19.12.2016 r. Adm. 012-14/16)

 Opublikowano przez o 14:43