Kwi 112018
 

K O M U N I K A T

 Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

    • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
    • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
    • Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
  • bezgotówkowej – tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
 Opublikowano przez o 14:35
Wrz 142017
 

AKTUALIZACJA (2017-09-15): Informacja dotycząca sposobu składania zgłoszeń wierzytelności w sprawie VI GUp 146/17 dostępna jest w Obwieszczeniu w dziale ‚Ogłoszenia Sądowe’ na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (bezpośrednio do pobrania pod tym linkiem), a także u dołu niniejszej strony.

Załącznik: Informacja o o sposobie zgłaszania wierzytelności

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r. Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

 Opublikowano przez o 09:17
Gru 272016
 

INFORMACJA

z dniem  01 stycznia 2017 r.

w SĄDZIE   REJONOWYM  W KWIDZYNIE

zostanie wdrożony elektroniczny sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych za pośrednictwem

systemu E-PŁATNOŚCI

zgodnie z przepisami  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania  opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i po. 948)

(na podstawie zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie z 19.12.2016 r. Adm. 012-14/16)

 Opublikowano przez o 14:43