Lis 022020
 

WYKAZ SYGNATUR SPRAW ODWOŁANYCH

w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich  Sądu Rejonowego w Kwidzynie

 w dniach 04 – 05 listopada 2020 r.

DataSygnatura
04.11.2020III RC 164/18, III RC 183/20, III RC 53/20, III RNs 251/20, III RNs 180/20, III Nsm 237/20, III RC 306/19, III RNs 199/20  
05.11.2020III Nsm 417/20, III Nsm 120/20, III Nsm 431/20, III Nsm 335/20, III RNs 213/20, III Nsm 393/20, III RNs 229/20, III Nkd 139/20, III RNs 501/19
 Opublikowano przez o 18:15
Maj 222020
 

ZARZĄDZENIE Adm. Nr 011-34/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie
z dnia 22 maja 2020 r.
w przedmiocie działań organizacyjnych i zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kwi¬dzynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Sądu oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19

 Opublikowano przez o 12:10
Mar 122020
 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
    • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  – tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków. Zwrot nastąpi na podstawie polecenia wypłaty , sporządzonego przez wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem ( w przypadku , gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku ( w przypadku zwrotu części opłaty ) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

 Opublikowano przez o 07:28