sad6

Lis 072019
 

Zarządzenie Nr. Adm. 011-55/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu
od publikacji w Portalu Informacyjnym

 Opublikowano przez o 13:10