Lis 272020
 

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

umożliwia osobom niesłyszącym i niedosłyszącym  korzystanie z pomocy w formie bezpłatnego systemu  on – line Tłumacza Migowego.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać  poprzez
zgłoszenie się  do:

Biura  Obsługi Interesantów,

pokój 101 (parter)

od poniedziałku – do  piątku  w godzinach 7:30- 15:30

tel. (55) 262 45 49
mail: 
boi@kwidzyn.sr.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 Opublikowano przez o 14:49