Mar 202020
 

ZARZĄDZENIE Nr 011-18/20
z dnia 20 marca 2020 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie
w sprawie ograniczenia do spraw pilnych urzędowania
Sądu Rejonowego w Kwidzynie
w okresie od dnia 30 marca 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
z możliwością przedłużenia

 Opublikowano przez o 14:45