Lut 242020
 

Sygn. akt II K 644/19                                    Kwidzyn, dn. 24.02.2020 r.  

„Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 8 listopada 2019 roku  Adam Fecowicz,   urodzony 2 listopada 1996r. w Elblągu s. Andrzeja i Teresy został skazany na mocy art. 177§2kk w zw z art. 178§1 kk na karę 7 lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na podstawie art. 47§3 kk orzeczono od  oskarżonego kwotę 30.000 zł nawiązki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych –  za to, że w dniu 9 marca 2019 roku na drodze wojewódzkiej nr 612, w miejscowości Karpiny umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując pojazdem Fiat Cinqucento o nr rej, GKW 5J02 znajdując się w stanie nietrzeźwości przy zawartości alkoholu we krwi w ilości co najmniej 2,0 promila nie zachował szczególnej ostrożności polegającej na niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w przydrożne drzewo w wyniku czego pasażerka pojazdu Fiat Cinqucento doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu w postaci urazowego pęknięcia śledziony z krwawieniem do jamy brzusznej, wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej lewej, złamania rzepki lewej, złamania dwukostkowego podudzia lewego, a inna pasażerka pojazdu doznała obrażeń wewnątrzczaszkowych co spowodowało narastającą niewydolność krążeniowo – oddechową w następstwie odoskrzelowego zapalenia płuca prawego, które stanowiło powikłanie ciężkiego klinicznego zdarzenia z dnia 9 marca 2019 roku co spowodowało w dniu 13 kwietnia 2019 roku jej zgon.” 

 Opublikowano przez o 15:10