Lip 192019
 

W Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru w oparciu o przepis art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych.

 Opublikowano przez o 14:30