Lip 102019
 

W Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Kwidzynie Małgorzaty Lipskiej zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru w oparciu o przepis art. 10 ust. 4 ppkt 1 ustawy o komornikach sądowych

 Opublikowano przez o 12:46