Lut 212019
 
<?php
 $nazwa_sadu = "Sąd Rejonowy w Radomsku"; //nazwa jednostki organizacyjnej.
 $filename = "iwokanda.txt"; //Plik z danymi, w przypadku sądów okręgowych i rejonowych "iwokanda.txt", w przypadku sądów apelacyjnych "awokanda.txt"

 
 
/*define('UTF8_TO_ISO88592', 1);
 define('ISO88592_TO_UTF8', 2);
 define('WIN1250_TO_UTF8', 3);
 define('UTF8_TO_WIN1250', 4);
 define('ISO88592_TO_WIN1250', 5);
 define('WIN1250_TO_ISO88592', 6);
 
 function plCharset($string, $type = ISO88592_TO_UTF8) {
 
  $win2utf = array(
   "\xb9" => "\xc4\x85", "\xa5" => "\xc4\x84",
   "\xe6" => "\xc4\x87", "\xc6" => "\xc4\x86",
   "\xea" => "\xc4\x99", "\xca" => "\xc4\x98",
   "\xb3" => "\xc5\x82", "\xa3" => "\xc5\x81",
   "\xf3" => "\xc3\xb3", "\xd3" => "\xc3\x93",
   "\x9c" => "\xc5\x9b", "\x8c" => "\xc5\x9a",
   "\xbf" => "\xc5\xbc", "\x8f" => "\xc5\xbb",
   "\x9f" => "\xc5\xba", "\xaf" => "\xc5\xb9",
   "\xf1" => "\xc5\x84", "\xd1" => "\xc5\x83"
  );
  $iso2utf = array(
   "\xb1" => "\xc4\x85", "\xa1" => "\xc4\x84",
   "\xe6" => "\xc4\x87", "\xc6" => "\xc4\x86",
   "\xea" => "\xc4\x99", "\xca" => "\xc4\x98",
   "\xb3" => "\xc5\x82", "\xa3" => "\xc5\x81",
   "\xf3" => "\xc3\xb3", "\xd3" => "\xc3\x93",
   "\xb6" => "\xc5\x9b", "\xa6" => "\xc5\x9a",
   "\xbc" => "\xc5\xba", "\xac" => "\xc5\xb9",
   "\xbf" => "\xc5\xbc", "\xaf" => "\xc5\xbb",
   "\xf1" => "\xc5\x84", "\xd1" => "\xc5\x83"
  );
 
  if ($type == ISO88592_TO_UTF8)
   return strtr($string, $iso2utf);
  if ($type == UTF8_TO_ISO88592)
   return strtr($string, array_flip($iso2utf));
  if ($type == WIN1250_TO_UTF8)
   return strtr($string, $win2utf);
  if ($type == UTF8_TO_WIN1250)
   return strtr($string, array_flip($win2utf));
  if ($type == ISO88592_TO_WIN1250)
   return strtr($string, "\xa1\xa6\xac\xb1\xb6\xbc",
    "\xa5\x8c\x8f\xb9\x9c\x9f");
  if ($type == WIN1250_TO_ISO88592)
   return strtr($string, "\xa5\x8c\x8f\xb9\x9c\x9f",
    "\xa1\xa6\xac\xb1\xb6\xbc");
 }
  
*/
?>
    <div class="div_main">
       <div class="naglowek">
       <span class="nazwa_sadu">
			 <?php print $nazwa_sadu ?> <br /> 
       </span>

       </div>
       <DIV class="div_small">
       <span class="wyszukiwanie"> Wyszukiwarka terminów rozpraw
        </span>

       <DIV class="div_2">
       <TABLE border="0" celpadding="1" cellspacing="1" class="tabela_szukaj">
        <form method="post" action="index.php">
       <tr>
        <td class="tab_szukaj_k1">
         <span class="etykiety_szukaj">
          Sygnatura sprawy
         
				 
				 </span>
       
			 </td>
       <td class="tab_szukaj_k2">
      	   
				 
				 <?php
    	    if (strlen(trim($_POST['Sygnatura'])) > 0) {
	     	Print "<input id=\"Sygnatura\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Sygnatura\" value=\"".trim($_POST['Sygnatura'])."\"/>";
    		} else {
	     	Print "<input id=\"Sygnatura\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Sygnatura\"/>";
    		}
	     	?>
		
    	</td>

     
     </tr>
		 
		       
		 
               <?php
			$arrno = 0; 			
            $step = 0;
			$czyos = 0;
 			$delims = "@^";
 			
 			$fp = fopen( $filename, "r" ) or die("Brak wprowadzonych wokand");
			 while ( ! feof( $fp ) ) {
 			 $step = 0;
			 $line = fgets( $fp );
			 //if ($filename == "iwokanda.txt"){
				//$line = iconv("Windows-1250//IGNORE", "UTF-8//IGNORE", $line);
			 //}
			 $word = strtok( $line, $delims );
 			 while ( is_string( $word ) ) {
			 $step = $step + 1; 	
			 $word = strtok( $delims );
             if ( $step==2 ) {
               if (strlen(trim($word))> 0 ) $czyos = 1;
 			 }
			 if ($step == 4)
 			 {
			 $found = false;
			 if (count($lst) > 0 ) {
			 foreach ( $lst as $pos1 ) {
			 	if ($pos1 == $word) {
			 	 $found = true;
			 	}	
			 }
			 }	
			 if ($found == false) 	$lst[]= $word ;
			 //print $word;
			 	
			 }
 			 }		
			 }
            ?>
	<?php
    if ($czyos > 0 ) {
	   print "<tr>";
         print "<td class=\"tab_szukaj_k1\">";
         print "<span class=\"etykiety_szukaj\">";
            print "Nazwisko osoby/firma (strona, świadek, pełnomocnik itp.)";
            print "</span></td>";
            print "<td class=\"tab_szukaj_k2\">";
            if (strlen(trim($_POST['Nazwisko'])) > 0) {
		   print "<input id=\"Nazwisko\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Nazwisko\" value =\"".trim($_POST['Nazwisko'])."\"/>";
    		} else {
		  print "<input id=\"Nazwisko\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Nazwisko\" />";
    		}
	        print "</td>";
      print "</tr>";
    print "<tr>";
       	} ?>
          <td class="tab_szukaj_k1">
          <span class="etykiety_szukaj">Wydział</span>
          </td>
          <td class="tab_szukaj_k2">
						
            <?php
			print "<select id=\"Wydzial\" class=\"pola_szukaj\" name=\"Wydzialy\">";
    		print "<option value=\"***\">"."Wybierz wydział</option>";
			foreach ( $lst as $pos ) {
			if (strlen(trim($_POST['Wydzialy'])) > 0 and trim($_POST['Wydzialy']) == trim($pos)) {
			$prnline = "<option selected=\"selected\" value=\"".$pos."\">".$pos."</option>";
			} else {
			$prnline = "<option value=\"".$pos."\">".$pos."</option>";
			}
			print $prnline;		
 			}
		    print "</select>";
			?>
	


          </td>
        </tr>
				
				 <tr>
        <td class="tab_szukaj_k1">
         <span class="etykiety_szukaj">
          Sędzia przewodniczący
         
				 
				 </span>
       
			 </td>
       <td class="tab_szukaj_k2">
      	   
				 
				 <?php
    	    if (strlen(trim($_POST['Przewodniczacy'])) > 0) {
	     	Print "<input id=\"Przewodniczacy\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Przewodniczacy\" value=\"".trim($_POST['Przewodniczacy'])."\"/>";
    		} else {
	     	Print "<input id=\"Przewodniczacy\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Przewodniczacy\"/>";
    		}
	     	?>
		
    	</td>

     
     </tr>
				
							 <tr>
        <td class="tab_szukaj_k1">
         <span class="etykiety_szukaj">
          Sędzia/Ławnik
         
				 
				 </span>
       
			 </td>
       <td class="tab_szukaj_k2">
      	   
				 
				 <?php
    	    if (strlen(trim($_POST['Sedzia_lawnik'])) > 0) {
	     	Print "<input id=\"Sedzia_lawnik\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Sedzia_lawnik\" value=\"".trim($_POST['Sedzia_lawnik'])."\"/>";
    		} else {
	     	Print "<input id=\"Sedzia_lawnik\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Sedzia_lawnik\"/>";
    		}
	     	?>
		
    	</td>

     
     </tr>
				
	   <tr>
          <td class="tab_szukaj_k1">
            <span class="etykiety_szukaj">
           <?php print "Oskarżyciel (sygn. lub siedziba)  jeśli dotyczy"; ?>
           </span>
           </td>
          <td class="tab_szukaj_k2">
          <?php
           if (strlen(trim($_POST['Prokuratura']))> 0 ) {
    		Print "<input id=\"Prokuratura\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Prokuratura\" value=\"".trim($_POST['Prokuratura'])."\"/>";
	     	} else {
		   Print "<input id=\"Prokuratura\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Prokuratura\" />";
     		}
	       ?>
		   </td>
         </tr>
				 
        <?php
        if ($czyos > 0 ) {
     print "<tr>";
	
        print "<td class=\"tab_szukaj_k1\">";
        print  "<span class=\"etykiety_szukaj\">Kawlifikacja prawna\Przedmiot sprawy; </span></td>";
        print  "<td class=\"tab_szukaj_k2\">";

          if (strlen(trim($_POST['Kwalifikacja']))> 0 ) {
		 	 Print "<input id=\"Kawlifikacja\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Kwalifikacja\" value=\"".trim($_POST['Kwalifikacja'])."\"/>";
    		} else {
	        Print "<input id=\"Kawlifikacja\" class=\"pola_szukaj\" type=\"text\" name=\"Kwalifikacja\" />";
	      	}
		print "</td>";
		
       print "</tr>";
     	 }
         ?>		
      <tr>
        <td class="tab_szukaj_k1">
         </td>
        <td class="tab_szukaj_k2">
        <input id="Submit1" class="Button" type="submit" value="Szukaj" /></td>
      </tr>
       </form>
     </TABLE>
     </div>
     </div>


<?php

$sygnatura = strtoupper(trim($_POST['Sygnatura']));
$nazwisko = strtoupper(trim($_POST['Nazwisko']));
$wydzialy = strtoupper(trim($_POST['Wydzialy']));
$kwalifikacja = strtoupper(trim($_POST['Kwalifikacja']));
$prokuratura = strtoupper(trim($_POST['Prokuratura']));	
$przewodniczacy = strtoupper(trim($_POST['Przewodniczacy']));
$sedzia_lawnik = strtoupper(trim($_POST['Sedzia_lawnik']));
//if ($prokuratura==null)
//{
//  $prokuratura="aaa";		 
//  }

if (strlen($wydzialy)> 0 ) {

   $dzis = date("Y-m-d", time());
   // skanowanie zbioru na strukrurę	

			$lineno = 0; 			
            $fieldno = 0;
 			$delims = "@^";
 			
 			$fp = fopen( $filename, "r" ) or die("Brak wprowadzonych wokand (iwokanda.txt)");
			 $lineno = 0;
			 while ( ! feof( $fp ) ) {
 			 $fieldno = 0;
			 $line = fgets( $fp );
			 if ($filename == "awokanda.txt"){
				$line = iconv("Windows-1250", "UTF-8", $line);
			 }
			 $word = strtok( $line, $delims );
 			 while ( is_string( $word ) ) {
             $arr[$lineno][$fieldno] = $word;
			 $fieldno += 1;
			 $word = strtok( $delims );	
             }
             $check[$lineno] = 1;
			  
             $lineno += 1; 
			 } 


$lineno = 0 ;
foreach ( $arr as $row ) {
//  print "<p>";
  foreach ( $row as $key=>$col ) {
  $col = strtoupper($col);
// sygnatura
   if ($key==0) {
	if ( strlen($sygnatura) > 0 ) {
      if (strstr($col,$sygnatura)) {
        //$check[$lineno]= 1;
			 }else{
		$check[$lineno]= 0;
       }  
		     	
	} 
   }	


// data

   if ($key==1) {
	if ($col < $dzis) {
      $check[$lineno]= 0;
      }

	}


 // nazwisko , kwalifikacja prawna

    if ($key==2 ){
 if ( strlen($nazwisko) > 0 or strlen($kwalifikacja) > 0) { 
   if (($check[$lineno]== 1)) {
	 if ( (strlen($nazwisko) > 0 and strstr($col,$nazwisko) ) or (strlen($kwalifikacja) > 0 and strstr($col,$kwalifikacja))) {
         //$check[$lineno]= 1;
	 } else {
		 $check[$lineno]= 0;	
		}     
	 }	 	
   // - nazwisko
	}

  }  	


// Wydział 


 if ($key==4) {
 if ( strstr($wydzialy,"***") == false ) {		
	  if 	($wydzialy==$col) {
		//$check[$lineno]= 1;
		} else {
           
		$check[$lineno]= 0;
	   }
	
	}
      
   } 
	 
	  if ($key==8) {
		 if ( strlen($przewodniczacy) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
      if (strstr($col,$przewodniczacy)) {
        //$check[$lineno]= 1;
			 }else{
		$check[$lineno]= 0;
       }  
		     	 
		     	
	}
}

	  if ($key==9) {
		 if ( strlen($sedzia_lawnik) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
      if (strstr($col,$sedzia_lawnik)) {
        //$check[$lineno]= 1;
			 }else{
		$check[$lineno]= 0;
       }  
		     	 
		     	
	}
}
	 

  if ($key==6) {
		 if ( strlen($prokuratura) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
      if (strstr($col,$prokuratura)) {
        //$check[$lineno]= 1;
			 }else{
		$check[$lineno]= 0;
       }  
		     	 
		     	
	}
}
	}
  //forech
 

$lineno += 1;		

}		

//////////////////////////

print "<table border CELLSPACING=1 CELLPADDING=3 class=\"tabela_dane\">";
 
print "<tr class=\"naglowek_dane\">
<td style=\"width:8%\">Sygnatura sprawy</td>
<td style=\"width:8%\">Data rozprawy</td>
<td style=\"width:5%\">Sala rozpraw</td>
<td style=\"width:14%\">Wydział</td>
<td style=\"width:5%\">Godzina</td>
<td style=\"width:20%\">Oskarżyciel</td>
<td style=\"width:20%\">Przewodniczący</td>;
<td style=\"width:20%\">Sędziowie/Ławnicy</td>";
 $rowprint = false;
 $lineno = 0; 
 foreach ( $arr as $row ) {
 if ($check[$lineno]== 1) { 
 print "<tr>";
 $rowprint = true;
  foreach ( $row as $key=>$col ) {
  //print $key.":".$col."</p>";
   if ($key == 5 ) {
     print "<td class=\"info_dane\"> ".substr($col,11,5)."</td>";
   } else {	  
   if (($key != 2) and ($key <= 6)) {
     print "<td class=\"info_dane\"> ".$col."</td>";
   } 
  }
  if ($key>=8) {
		print "<td class=\"info_dane\"> ".$col."
		</td>";
		}
  }
  
  print "</tr>";
	
 }	 
 $lineno += 1; 
 }
print "</table>";
if (! $rowprint)
{
Print "<span class=\"brak_spraw\">";
Print "Brak pozycji spełniających zadane kryterium wyszukiwania !!!";
print "</span>";
}
} 
 ?>
 Opublikowano przez o 13:19