Lut 212019
 

„\xc4\x85”, „\xa5” => „\xc4\x84”,
„\xe6” => „\xc4\x87”, „\xc6” => „\xc4\x86”,
„\xea” => „\xc4\x99”, „\xca” => „\xc4\x98”,
„\xb3” => „\xc5\x82”, „\xa3” => „\xc5\x81”,
„\xf3” => „\xc3\xb3”, „\xd3” => „\xc3\x93”,
„\x9c” => „\xc5\x9b”, „\x8c” => „\xc5\x9a”,
„\xbf” => „\xc5\xbc”, „\x8f” => „\xc5\xbb”,
„\x9f” => „\xc5\xba”, „\xaf” => „\xc5\xb9”,
„\xf1” => „\xc5\x84”, „\xd1” => „\xc5\x83”
);
$iso2utf = array(
„\xb1” => „\xc4\x85”, „\xa1” => „\xc4\x84”,
„\xe6” => „\xc4\x87”, „\xc6” => „\xc4\x86”,
„\xea” => „\xc4\x99”, „\xca” => „\xc4\x98”,
„\xb3” => „\xc5\x82”, „\xa3” => „\xc5\x81”,
„\xf3” => „\xc3\xb3”, „\xd3” => „\xc3\x93”,
„\xb6” => „\xc5\x9b”, „\xa6” => „\xc5\x9a”,
„\xbc” => „\xc5\xba”, „\xac” => „\xc5\xb9”,
„\xbf” => „\xc5\xbc”, „\xaf” => „\xc5\xbb”,
„\xf1” => „\xc5\x84”, „\xd1” => „\xc5\x83”
);

if ($type == ISO88592_TO_UTF8)
return strtr($string, $iso2utf);
if ($type == UTF8_TO_ISO88592)
return strtr($string, array_flip($iso2utf));
if ($type == WIN1250_TO_UTF8)
return strtr($string, $win2utf);
if ($type == UTF8_TO_WIN1250)
return strtr($string, array_flip($win2utf));
if ($type == ISO88592_TO_WIN1250)
return strtr($string, „\xa1\xa6\xac\xb1\xb6\xbc”,
„\xa5\x8c\x8f\xb9\x9c\x9f”);
if ($type == WIN1250_TO_ISO88592)
return strtr($string, „\xa5\x8c\x8f\xb9\x9c\x9f”,
„\xa1\xa6\xac\xb1\xb6\xbc”);
}

*/
?>

Wyszukiwarka terminów rozpraw


0 ) $czyos = 1;
}
if ($step == 4)
{
$found = false;
if (count($lst) > 0 ) {
foreach ( $lst as $pos1 ) {
if ($pos1 == $word) {
$found = true;
}
}
}
if ($found == false) $lst[]= $word ;
//print $word;

}
}
}
?>
0 ) {
print „

„;
print „

„;
print „

„;
print „

„;
print „

„;
} ?>

0 ) {
print „

„;

print „

„;
print „

„;

print „

„;
}
?>


Sygnatura sprawy

0) {
Print „„;
} else {
Print „„;
}
?>

„;
print „„;
print „Nazwisko osoby/firma (strona, świadek, pełnomocnik itp.)”;
print „
„;
if (strlen(trim($_POST[‚Nazwisko’])) > 0) {
print „„;
} else {
print „„;
}
print „
Wydział

„;
print „„;
foreach ( $lst as $pos ) {
if (strlen(trim($_POST[‚Wydzialy’])) > 0 and trim($_POST[‚Wydzialy’]) == trim($pos)) {
$prnline = „„;
} else {
$prnline = „„;
}
print $prnline;
}
print „„;
?>


Sędzia przewodniczący

0) {
Print „„;
} else {
Print „„;
}
?>


Sędzia/Ławnik

0) {
Print „„;
} else {
Print „„;
}
?>0 ) {
Print „„;
} else {
Print „„;
}
?>
„;
print „Kawlifikacja prawna\Przedmiot sprawy;
„;

if (strlen(trim($_POST[‚Kwalifikacja’]))> 0 ) {
Print „„;
} else {
Print „„;
}
print „

0 ) {

$dzis = date(„Y-m-d”, time());
// skanowanie zbioru na strukrurę

$lineno = 0;
$fieldno = 0;
$delims = „@^”;

$fp = fopen( $filename, „r” ) or die(„Brak wprowadzonych wokand (iwokanda.txt)”);
$lineno = 0;
while ( ! feof( $fp ) ) {
$fieldno = 0;
$line = fgets( $fp );
if ($filename == „awokanda.txt”){
$line = iconv(„Windows-1250”, „UTF-8”, $line);
}
$word = strtok( $line, $delims );
while ( is_string( $word ) ) {
$arr[$lineno][$fieldno] = $word;
$fieldno += 1;
$word = strtok( $delims );
}
$check[$lineno] = 1;

$lineno += 1;
}

$lineno = 0 ;
foreach ( $arr as $row ) {
// print „

„;
foreach ( $row as $key=>$col ) {
$col = strtoupper($col);
// sygnatura
if ($key==0) {
if ( strlen($sygnatura) > 0 ) {
if (strstr($col,$sygnatura)) {
//$check[$lineno]= 1;
}else{
$check[$lineno]= 0;
}

}
}

// data

if ($key==1) {
if ($col < $dzis) { $check[$lineno]= 0; } } // nazwisko , kwalifikacja prawna if ($key==2 ){ if ( strlen($nazwisko) > 0 or strlen($kwalifikacja) > 0) {
if (($check[$lineno]== 1)) {
if ( (strlen($nazwisko) > 0 and strstr($col,$nazwisko) ) or (strlen($kwalifikacja) > 0 and strstr($col,$kwalifikacja))) {
//$check[$lineno]= 1;
} else {
$check[$lineno]= 0;
}
}
// – nazwisko
}

}

// Wydział

if ($key==4) {
if ( strstr($wydzialy,”***”) == false ) {
if ($wydzialy==$col) {
//$check[$lineno]= 1;
} else {

$check[$lineno]= 0;
}

}

}

if ($key==8) {
if ( strlen($przewodniczacy) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
if (strstr($col,$przewodniczacy)) {
//$check[$lineno]= 1;
}else{
$check[$lineno]= 0;
}

}
}

if ($key==9) {
if ( strlen($sedzia_lawnik) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
if (strstr($col,$sedzia_lawnik)) {
//$check[$lineno]= 1;
}else{
$check[$lineno]= 0;
}

}
}

if ($key==6) {
if ( strlen($prokuratura) > 0 and $check[$lineno]= 1 ) {
if (strstr($col,$prokuratura)) {
//$check[$lineno]= 1;
}else{
$check[$lineno]= 0;
}

}
}
}
//forech

$lineno += 1;

}

//////////////////////////

print „

„;

print „

;

„;
$rowprint = false;
$lineno = 0;
foreach ( $arr as $row ) {
if ($check[$lineno]== 1) {
print „

„;
$rowprint = true;
foreach ( $row as $key=>$col ) {
//print $key.”:”.$col.”

„;
if ($key == 5 ) {
print „

„;
} else {
if (($key != 2) and ($key <= 6)) { print "

„;
}
}
if ($key>=8) {
print „

„;
}
}

print „

„;

}
$lineno += 1;
}
print „

Sygnatura sprawy Data rozprawy Sala rozpraw Wydział Godzina Oskarżyciel Przewodniczący Sędziowie/Ławnicy
„.substr($col,11,5).” „.$col.” „.$col.”

„;
if (! $rowprint)
{
Print „„;
Print „Brak pozycji spełniających zadane kryterium wyszukiwania !!!”;
print „
„;
}
}
?>

 Opublikowano przez o 07:35