Lis 272018
 

Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział II Karny wykonując orzeczenie tut. Sądu z dnia 30 października 2018 roku w sprawie IIK 544/18 dot. Grzegorza Gajewskiego i Wojciecha Śliwińskiego uprzejmie przesyła wypis wyroku celem podania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kwidzynie w zakładce „ ogłoszenia „ na okres 1 miesiąca:

„Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 30 października 2018 roku

  1. Grzegorz Gajewski s. Tomasza i Kazimiery, ur. 29.10.1991 r. w Kwidzynie został skazany na mocy art. 27 c ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym na karę 30 stawek dziennych grzywny po 20 zł, na podstawie art. 27c ust.3 pkt. 1b Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym orzeczono nawiązkę 198 zł na rzecz pokrzywdzonego
  2. Wojciech Śliwiński s. Andrzeja i Grażyny, ur. 15.09.1984 r. w Kwidzynie został skazany na mocy art. 27 c ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze 24 godzin miesięcznie, na podstawie art. 27c ust.3 pkt. 1b Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym orzeczono nawiązkę 198 zł na rzecz pokrzywdzonego
  3. za to, że w dniu 20 lutego 2018 roku na jeziorze Grażymowo w miejscowości Kołodzieje, działając wspólnie i w porozumieniu nie posiadając uprawnień do rybactwa dokonywali kłusowniczego połowu ryb pryz użyciu samołówek szczupakowych , łowiąc w okresie ochronnym dwie ryby gatunku szczupak o wadze 0,302 kg i 1,158 kg o łącznej wartości 19,08 zł działając na szkodę jeziora Lecha Torskiego.”
 Opublikowano przez o 12:00