Wrz 052018
 
 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niezaleganiu podatków i opłat lokalnych
 10. Zadanie 1 PROJEKT KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A STROPODACH
 11. Zadanie 1 PROJEKT KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A
 12. Zadanie 1 PRZEDMIAR KWIDZYN KOŚCIUSZKI 30A STROPODACH MAGAZYN
 13. Zadanie 1 PRZEDMIAR KWIDZYN KOŚCIUSZKI
 14. Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  KWIDZYN KOŚCIUSZKI
 15. Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót KWIDZYN KOŚCIUSZKI STROPODACH
 16. Zadanie 2 Projekt budowlany Sztum
 17. Zadanie 2 Przedmiar – przebudowa pomieszczeń kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji  gazowej w budynku  Sądu Rejonowego w Sztumie
 18. Zadanie 2 Przedmiar-usunięcie plam z farby olejnej oraz usunięcie graffiti z ceglanej elewacji budynku  Sądu w Sztumie
 19. Zadanie 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SZTUM
 20. Decyzja Starosty Sztumskiego
 21. Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 22. Odpowiedź na pytanie
 23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 24. Protokół z otwarcia ofert
 25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Opublikowano przez o 15:17