Gru 272016
 

INFORMACJA

z dniem  01 stycznia 2017 r.

w SĄDZIE   REJONOWYM  W KWIDZYNIE

zostanie wdrożony elektroniczny sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych za pośrednictwem

systemu E-PŁATNOŚCI

zgodnie z przepisami  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania  opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i po. 948)

(na podstawie zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie z 19.12.2016 r. Adm. 012-14/16)

 Opublikowano przez o 14:43