Paź 172016
 

Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat 5 zł z tytułu opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym, pobieranej przez I Wydział Cywilny.

NBP O/O Gdańsk

21 1010 1140 0050 3413 9800 0000

 Opublikowano przez o 13:24