Kwi 252016
 

Lista referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Kwidzynie

I Wydział Cywilny

Anna Urbanowicz – podział czynności

Piotr Szpejenkowski – podział czynności

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Elżbieta Stępień  – podział czynności

Robert Jewgiejuk – podział czynności


VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Robert Jewgiejuk – podział czynności

Ilona Bretes – podział czynności

 Opublikowano przez o 11:48